BOLIGPRISSTATISTIKKEN FOR JANUAR 2020

Sterk oppgang i boligprisene i januar. Boligprisene steg med 3,3 prosent nominelt i januar. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9 prosent.

Foto: OsloBy – Restaurantguiden

Boligprisene er nå 3,2 prosent høyere enn for et år siden.

– Boligprisene steg som normalt i januar, men oppgangen er sterkere i mange områder enn vanlig, særlig i Agder og Rogaland og på Østlandet. Den såkalte januareffekten i boligmarkedet korrigerer den normalt svakere utvikling i desember.

– I hovedstaden kommer oppgangen i januar på toppen av en sterk desember og samtidig med at utbudet av brukte boliger er lavere enn på samme tid i 2018 og 2019. Dette gir grunn til å være oppmerksom på situasjonen her, særlig for Oslo kommune som er markedsregulator gjennom hvor mye og hva de regulerer av boliger, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Stor aktivitet

I januar ble det solgt 7.375 boliger i Norge, noe som er 1,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019.

I januar ble det lagt ut 7.209 boliger til salgs i Norge, noe som er 3,9 flere enn i samme måned i 2019.

– Veksten i antall solgte boliger og antall nye boliger på markedet vedvarer etter rekordårene 2018 og 2019, og det er både solgt og lagt ut flere boliger enn i januar 2019. Dette tyder på et marked i god balanse som oppleves som trygt for forbrukerne, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 67 dager å selge en bolig i januar 2020. Det er en nedgang fra 71 dager i desember. Raskest salgstid hadde Oslo med 32 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand med 100 dager.

– Omsetningstiden er stabil og på linje med 2018 og 2019. Dette er naturlig gitt det større utbudet i boligmarkedet vi har hatt de siste årene, sier Lauridsen.

Regional prisutvikling

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i januar hadde Kristiansand med en oppgang 3,5 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Ålesund m/omegn med en oppgang på 0,3 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo med 5,5 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 0,1 prosent.

– Det har vært en sterk oppgang både i de nominelle og de sesongkorrigerte prisene, spesielt i Agder og Rogaland. Dette må sees i sammenheng med at høstmånedene var spesielt svake her, sier Lauridsen.

Oslos byråd må ta tilbudssiden på alvor

– Gjennom januar har utbudet av brukte boliger falt i hovedstaden. Byrådet i Oslo har det siste år viet mye oppmerksomhet til prosjektet «nye veier til egen bolig» og en såkalt tredje boligsektor. Dette initiativet må ikke stå veien for kommunens primæroppgave i boligmarkedet, nemlig å regulere nok boliger.

– Det er godt dokumentert i forskning at det er nær sammenheng mellom boligbygging, boligpriser og graden av regulering. Byrådet må nå levere på lovnadene fra 2015 om tilstrekkelig regulering og konklusjonene fra boligvekstutvalget i 2016. Slik det står nå synes byrådet engasjement rundt en tredje boligsektor å svekke oppmerksomheten om kommunes hovedoppgave i boligmarkedet, avslutter administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS