BOLIGPRISSTATISTIKKEN FOR FEBRUAR 2020

Oppgang i boligprisene i februar.
Boligprisene steg med 0,9 prosent nominelt i februar 2020. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,5 prosent.


Boligprisene er nå 3,6 prosent høyere enn for et år siden.

– Boligprisene steg i februar i alle områder i landet med unntak av Bergen, Kristiansand og Stavanger. Sterkest oppgang i boligprisene var det i Nord-Norge, Midt-Norge og Oslo, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Veksten i antall omsetninger fortsetter i februar, og det er ny romsetningsrekord for en februar måned å være. Hvis denne trenden vedvarer, vil 2020 bli nok et rekordår i boligmarkedet etter 2018 og 2019. Den sterke økningen i antall transaksjoner viser at det norske boligmarkedet er trygt, effektivt og forutsigbart, sier Lauridsen.

Stor aktivitet

I februar ble det solgt 7.126 boliger i Norge, noe som er 8,9 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 14.517 boliger i Norge, noe som er 4,8 prosent flere enn på samme tid i fjor.

I februar ble det lagt ut 7.562 boliger til salgs i Norge, noe som er 9,9 prosent flere enn i samme måned i 2019. Så langt i år er det lagt ut 14.806 boliger til salgs, noe som er 6,8 prosent flere enn på samme tid i fjor.

Veksten i antall solgte boliger og antall nye boliger på markedet fortsetter. Det er hittil både solgt og lagt ut markant flere boliger enn på samme tid i 2019, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 65 dager å selge en bolig i februar 2020. Det er en nedgang fra 67 dager i januar. Raskest salgstid hadde Oslo med 30 dager og tregest salgstid hadde Stavanger m/omegn med 92 dager.

– Omsetningstiden holder seg stabil og ligger i snitt noen dager høyere enn i 2018 og 2019. Dette er naturlig gitt det økte utbudet av boliger, sier Lauridsen.

Regional prisutvikling

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i februar hadde Bodø m/Fauske med oppgang på 1,5 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Stavanger m/omegn med en nedgang på 1,0 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo med 6,0 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med uendrete priser.

– I februar har det vært en oppgang i de sesongkorrigerte prisene i alle områder med unntak av Kristiansand og Stavanger m/omegn. De nominelle prisene er de nå nasjonalt på det høyest nivået siden målingene startet, og det er også prisene i Oslo som har hatt en sterk oppgang i årets første måneder. Indeksen i Oslo er ved utgangen av februar høyere enn toppen i februar 2017, avslutter administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS