KUNNGJØRING VEDRØRENDE VISNINGER I DAGENS SITUASJON

Vi vil fortsatt avholde visninger, men det blir noen justeringer. I dagens situasjon har vi alle et kollektivt ansvar for å begrense videre smitte av koronaviruset. Dette gjelder også oss i Schala & Partners Eiendomsmegling.

Selv om vi forventer at det kan komme færre på visning, vil vi holde visninger som normalt, sier Erik Danielsen i Schala & Partners Eiendomsmegling.  – Men du må kontakte megler først for å si ifra at du kommer på visning. Er du i karantene eller har symptomer på smitte, hold deg hjemme.

Vi oppfordrer alle til å følge de råd og oppdateringer som Folkehelseinstituttet gir. Våre dyktige og blide meglere vil være til stede på visningen, men vi står over håndhilsen i denne omgang. Vi har også utstyrt våre visninger med desinfiseringsmiddel for å redusere smitterisiko.

I tillegg har vi følgende informasjon:

Retningslinjer for visning

 • Ta kontakt med megler før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte.
 • Unngå håndhilsing eller annen fysisk kontakt på visning – vi bruker smil i stedet.
 • Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene.
 • Hold minst 1,5 meters avstand til andre på visning.
 • Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring.
 • Visning tilrettelegges for god håndhygiene med såpe, Antibac e.l. ved inngangsdør.
 • Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte. Ring megler ved usikkerhet, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes.
 • Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering.
 • Hvis selger er eldre eller i en annen risikogruppe, foreta en risikovurdering og tilrettelegge visning på en måte som minimaliserer risiko for at det etterlates smitte i boligen.
 • Bruk av prospekt i papir bør unngås hvis det ikke kan skje uten smitterisiko.
 • Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko.

God visning!