SAMBOERE? HUSK PÅ DETTE

Et tilbakevendende tema er hva du bør tenke på når du skal kjøpe bolig eller flytte inn sammen med en venn eller kjæreste. Det er nemlig et par ting som er lurt å ha i bakhodet – just in case.

Foto: Getty Images

I dag lever om lag 30% av nordmenn i et samboerskap. Å bli samboere medfører også en del forpliktelser, både juridisk og økonomisk. Man deler på utgifter som mat, bolig, lån og andre kostnader. Derfor er det nok smart å sette seg ned og bli enige om en fordeling seg i mellom for å slippe eventuelle utfordringer i fremtiden.

Samboerkontrakt
Dette er kanskje det første du bør tenke på. En samboerkontrakt høres kanskje ikke særlig romantisk ut, men er lurt å få på plass. Det økonomiske oppgjøret mellom samboere er ikke lovregulert slik det er med gifte. Dette betyr at det ikke er en naturlig fordeling på hvem som eier hva. Sett derfor opp en kontrakt på hvem som eier hva, og hva dere eier i fellesskap.

Her er en grei huskeliste for hva man bør ha med i en samboerkontrakt:

– Begges navn og fødselsnummer
– Eierforhold til fast eiendom
– Liste over eiendeler ved avtalens inngåelse
– Liste over eiendeler ervervet i fellesskap
– Livsforsikring som tydelig viser begunstigelse eller som er tegnet på hverandres liv
– Ansvar for gjeld og utgifter
– Arv, gaver, verdipapirer, bankinnskudd, avkastninger og verdistigninger
– Løpende utgifter
– Eventuell underholdsplikt
– Deling ved samlivsbrudd

Alle samboerforhold er forskjellige, så ta høyde for dette når dere inngår en samboerkontrakt.

Kartverk og folkeregister
Samboere har plikt til å melde flytting til Folkeregisteret innen 8 dager etter flyttedato. Dersom dere flytter sammen, hvor den ene kjøper seg inn i den andre sin eksisterende bolig, bør man faktisk tinglyse dette til Kartverket. Det høres kanskje merkelig ut, men samboere som eier boligen sammen, må passe på å tinglyse at begge er eiere. Hvis ikke kan det oppstå problemer ved boligsalget.

– I slike tilfeller anbefaler vi at det innhentes verdivurdering eller en etakst fra eiendomsmegler, sier Steffen Usterud hos Schala & Partners Eiendomsmegling på Grünerløkka. – Dette bistår vi gjerne med, slik at begge samboere kan få en uavhengig vurdering, og begge parter enklere kan sette en realistisk pris seg imellom, sier han.

Når man tinglyser boligen, må man betale dokumentavgift på 2,5%, men det er verdt det, ifølge Huseiernes Landsforbund. (Det er ikke dokumentavgift på borettslagsleiligheter)


Forsikring
Som nevnt i listen over, er også livsforsikring lurt å ha. Hvis man ikke har felles barn, betyr dette at samboer ikke har arverett, med mindre vedkommende har skrevet testamente som begunstiger samboer. Samboere med felles barn arver i henhold til dagens arvelov 4 G etter hverandre. Dersom de ønsker å arve mer, må det bli opprettet et testament.

Kilder: Kartverket, Kommuneprofilen