NY ARVELOV – HVEM SKAL ARVE HYTTA?

1. januar i år trådte en ny arvelov i kraft, og det er spesielt et par momenter man bør notere seg når det gjelder familiehytta.

Hvem skal arve den gamle familie hytta på fjellet? Foto: Getty Images

En viktig del av den nye arveloven, er at pliktdelsarven til barna økes oppad fra 1 million til ca. 1,5 millioner (15G). Pliktdelsarv er den arven man ikke står fritt til å råde over i testamentet. Pliktdelsarven utgjør 2/3 av alt den avdøde etterlater seg.

Men når det kommer til fast eiendom, er det et par ting som er viktige å tenke på i forbindelse med den nye arveloven:

Du kan bestemme over gjenstander som skal arves i testamentet: Her har arvelater større mulighet til å bestemme over spesifikke gjenstander – også hvis det betyr at mottaker må betale et mellomlegg til de andre arvingene. Dermed kan man for eksempel la ett barn arve hytta, selv om dette går ut over pliktdelsarven til de andre barna.

Hva med hytta?
Så hytta kan bli et pikant tema, om man har flere barn som skal arve. I den gamle arveloven kunne ikke foreldre testamentere bort hytta om det strider mot pliktdelsarven. Etter 1. januar i år vil det være større rom for å bestemme hvem som skal arve hytta.

Karianne Listerud Lund, advokat i Huseierne, forklarer det greit: – Du har fire barn, ingen ektefelle, og har testamenterer bort hytta til ett av barna. Hyttas verdi er på 2 millioner. Dødsboet samlet har en verdi på 4 millioner. Egentlig skal hvert av barna ha verdier på 1 million hver (fire millioner delt på fire), men dersom den som arver hytta betaler 1 millioner kroner til dødsboet, kan han eller hun beholde hytta.

Dersom hele boet samlet har verdi på 8 millioner kroner, kan hytta til to millioner testamenteres bort uten at den som får hytta trenger å betale noe til boet. De andre barna trenger ikke engang å få like store verdier, så lenge de får minst 1,5 millioner hver.

Kilder: Huseierne.no, arv.no