HAR DU SJEKKET RADONNIVÅET I BOLIGEN DIN?

Rundt 450 000 innbyggere i Norge bor i hus med for høye verdier av radongass. Er du usikker, kan det være en god ide å sjekke om du bor i et av disse.

Visste du forresten at om du skal leie ut boligen din, må radonverdiene oppgis?

Sjekk radonnivået i boligen din. Foto: Getty Images

Med ujevne mellomrom leser vi i media om boliger med for høye radonverdier. Fra og med 1. januar 2014 kom det en lov som tilsier at alle utleiere er pliktig til å oppgi radonverdier i boligen til leietakere. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige og private, inkludert leiligheter tilknyttet egen bolig. Leier du ut hytte eller fritidsbolig, faller du ikke under dette lovverket.

Det er derimot ikke lovpålagt å opplyse om radon ved salg av bolig, fordi målingene må gjøres over flere måneder i vinterhalvåret, og det kan være vanskelig for den som skal selge boligen på kort tid.

Du kan måle selv

Det er relativt enkelt å måle radonnivået selv. Det vanligste er å bruke sporfilm. Statens strålevern anbefaler at du foretar målinger fra midten av oktober til midten av april. Siden radonkonsentrasjonen kan variere fra dag til dag og uke til uke, anbefaler de at du har sporfilmen hos deg over en periode på minst to måneder. Og som minimum bør du ha to sporfilmer per bolig, minst én per etasje.

Sporfilmene er små bokser, omtrent på størrelse med fyrstikkesker. De sendes vanligvis i posten, og du setter dem selv ut, før du sender dem tilbake til et laboratorium for analyse. Det finnes også elektroniske radonmålere som kan egne seg for borettslag eller sameier, der en skal måle på mange steder.

Hvor går grensen

Radonnivået måles i enheten Bequerel, og ifølge DSA – Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, bør den ikke overstige 100 Bq/m3. Og er den høyere enn 200 Bq/m3, bør du iverksette tiltak for å få ned nivået.

Bor du på bakkeplan, eller i første eller annen etasje, bør du måle radonnivået. Har du akkurat renovert eller bygget om boligen din, anbefaler Statens strålevern at du foretar en ny måling for å være sikker på at nivået er under anbefalt grense.

Kjøper eller leier du bolig som er bygget etter 2010, er det greit å vite at det da var kommet krav om å bygge med radonsperre, som også kalles radonmembran. Dette forbygger inntrenging av radongass.

Tiltak for å redusere radongass

Dersom du måler for høye verdier av radon i boligen din, bør du kontakte en ekspert. Tiltakene kan variere fra sted til sted, og bolig til bolig. Men første bud er ofte å tette igjen sprekker i konstruksjonen, aktiv trykksenkning av byggegrunnen, og å installere gode balanserte ventilasjonssystemer – eller en kombinasjon av disse.

For eldre boliger kan det også hjelpe å øke antall lufteventiler, tette rørgjennomføringer og sikre støpeskjøter i overgangen mellom gulv og vegg.

Fakta om Radon og kreft:

  • Radon fører til lungekreft, og risikoen øker med radonkonsentrasjonen i luften inne i huset og hvor lenge du oppholder deg i en bygning med radongass.
  • Hvert år dør det om lag 300 mennesker i Norge, og 1300 i Norden, av lungekreft forårsaket av radongass i innemiljøet. (Det er omtrent like mange som dør av Radon som i trafikken i Norge).
  • Dette utgjør cirka 10 prosent av alle lungekreftdødsfall i de nordiske landene.

Kilde: Statens Strålevern