BEGREPSOVERSIKT FOR DEG SOM SKAL KJØPE DIN FØRSTE BOLIG

Når du begir deg ut i boligmarkedet for første gang, møter du på mange nye begreper. Her en oversikt over de viktigste og hva de betyr.

Foto: Shutterstock

Hva er forskjellen på borettslag og sameie, når gjelder forkjøpsrett og hva er dokumentavgift? Som førstegangskjøper har man mange spørsmål, og det er ikke alltid like lett å finne svar på alle. For å hjelpe litt med forvirringen, finner du her en rask oversikt noen av de viktigste begrepene du burde kjenne til når du er på boligjakt.

Sameie

Sameie er en av de vanligste eierformene i Norge. Når du kjøper leilighet i et sameie, kjøper du en selveierleilighet og eier en ideell andel av sameiets eiendom. Kjøper du bolig i et sameie, må du betale dokumentavgift.

Borettslag

Borettslag er en annen vanlig eierform hvor man ved kjøp av bolig blir en andelseier. Som andelseier eier man ikke selve leiligheten, men en andel i borettslaget med bruksrett til en bestemt leilighet. Slik slipper man å betale dokumentavgift.

Aksjeleilighet

Aksjeleilighet ligner mye på borettslag som eierform. Hovedforskjellen er at i stedet for å eie en andel i borettslaget, eier du en aksje i et aksjelag. Denne gir deg bruksrett til en bestemt eiendom. Ved kjøp av aksjeleilighet slipper du også dokumentavgift.

Dokumentavgift

Dokumentavgift betales ved tinglysning av dokumentet som overfører eierskap av fast eiendom, og er en særavgift til Staten. Avgiften er 2,5 prosent av markedsverdi på eiendommen ved tinglysingstidspunktet. Kjøper du en selveierbolig, slik som leilighet i et sameie eller en enebolig, må du betale dokumentavgift..

Egenkapital og finansieringsbevis

Egenkapital er summen du stiller med selv når du kjøper bolig. For å få lån, må du som hovedregel kunne stille med 15 % av kjøpesummen i egenkapital. Finansieringsbevis, også kalt lånebevis, får du av banken som stiller med lånet, og er et bevis på at du faktisk kan betale for boligen.

Fellesgjeld

Dette er gjelden som borettslaget, sameiet eller aksjelaget har tatt opp for å dekke diverse kostnader, for eksempel vedlikehold og oppussing. Når du kjøper bolig, overtar du ansvaret for tidligere eiers del av gjelden som kalles “andel fellesgjeld”.

Prisantydning og totalpris

Prisantydningen er prisen boligen annonseres med og forteller deg hva selger forventer. Den er utregnet basert på faktorer som beliggenhet, salgspris på lignende eiendommer i området, teknisk standard og utseende. Totalpris er salgssummen + fellesgjeld.

Forkjøpsrett

Forkjøpsrett gir deg retten til å tre inn i et boligsalg etter budrunden er ferdig, og kjøpe boligen for høyeste bud. Denne forkjøpsretten gis til andelseiere i borettslag samt medlemmer i boligbyggelag, og følger ansiennitet. OBOS er et velkjent boligbyggelag hvor medlemmer får forkjøpsrett på OBOS-boliger etter ansiennitet.

Budfrist og akseptfrist

Budfrist og akseptfrist brukes til tider om hverandre, men betyr to forskjellige ting. Når du legger inn et bud, inkluderer du en akseptfrist som forteller selger hvor lang tid de har på å akseptere budet før det utgår. Du er bundet til budet ditt frem til akseptfristen har gått ut. Budfrist er en frist megler eller selger setter som forteller når siste frist for å legge inn bud er.

Tilstandsrapport

En teknisk vurdering av boligens tilstand utføres av en takstmann og oppgis i form av en tilstandsrapport. Denne følger med ved de aller fleste boligsalg, og gir deg som kjøper informasjon om boligen med særlig fokus på byggteknisk tilstand.