Hva er en aksjeleilighet?

Du har vel kanskje hørt om aksjeleilighet før. Men vet du hva som gjør at det skiller seg ut fra de andre eierformene? Adrian Jensen gir deg en kjapp gjennomgang av denne type leilighet. 
«Aksjeleilighet er en helt vanlig leilighet og selges på akkurat samme vis som for eksempel en andelsleilighet. Det er imidlertid ikke lenger anledning til å etablere nye aksjeleiligheter, men de eksisterende vil sannsynligvis være her i lang tid» sier Adrian Jensen.
Han hadde en visning på en aksjeleilighet i Ekeberskrenten i et borettslag som besto av 7 leiligheter. Leiligheten var 35 kvm med en stor og luftig balkong, og det var flere som kom på visning, både par og enslige. Man kan kanskje tenke at det ikke kommer så mange på visning når det er en aksjeleilighet kontra en selveier eller andelsleilighet. Men Adrian mener at det ikke oppleves store forskjeller på pågangen på en aksjeleilighet.
«Det stilles ofte spørsmål i forkant av visning og på visning om hva en aksjeleilighet er, spesielt fra de som er i gang med sitt aller første boligkjøp, men betalingsvilligheten er der og en eventuell skepsis forsvinner etter en god forklaring.»
Når man snakker om en aksjeleilighet er det naturlig å sammenligne det med andelsleiligheter (borettslagsleiligheter).
“Den tekniske forskjellen er at man ved kjøp av en aksjeleilighet kjøper en aksje i et aksjeselskap som gir deg eksklusiv leierett til en leilighet/bolig.”
Dette tinglyses ikke som ved et salg av en andelsleilighet. Kjøperen skrives opp i aksjeeierboken hos forretningsføreren. Aksjeselskap som har som formål å skaffe aksjeeierne bolig opprettes ikke lenger. Som i et borettslag har man et styre, en generalforsamling og en forretningsfører som gjerne holder regnskap og drift.