Boligprisene steg med 2,2 prosent i mai

På landsbasis steg boligprisene med 1,1 prosent i mai 2016. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 1,2 prosent fra forrige måned, viser tall fra Eiendom Norge. I Oslo steg prisene med 2,2 prosent i mai.

“Økningen var som forventet da da det har vært en svært god måned, forteller partner og eiendomsmegler i Schala & Partners Helene Molle. “Jeg tror vi kan forvente et fortsettende trykk i markedet med færre boliger for salg enn normalt og hektiske budrunder. Likevel tror jeg situasjonen vi har hatt de siste 2 ukene har vært unik og ikke vil fortsette. Dette har vært en følge av en stille-tid i pinsen og 17mai helgen. Naturlig nok vil det være litt mindre boliger for salg i juli grunnet ferietider. Likevel tror jeg mange salg vil bli forberedt i slutten av juni slik at man fordelaktig kan være ute med nye objekter i slutten av måneden, før august-rushet kommer” sier Helene.

prisutvikling mai

Lav tilbudsside

Det er stor etterspørselen etter boliger over store deler av landet, men særlig i Oslo-regionen hvor boligene selges svært raskt. Dette kombinert med en lav tilbudsside i hovedstaden gjør at prisen går opp. I Oslo og Akershus er også tilbudssiden historisk lav, det er 42 prosent færre boliger til salgs i Oslo enn på samme tid i 2015 i følge Eiendom Norge. ifølge administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer ledes den sterke prisveksten an av østlandsregionen, og da spesielt Oslo. Prisveksten i Oslo er svært høy, og selv om det er blitt solgt 12 % flere boliger i mai i år sammenlignet med i fjor, er ikke tilbudssiden stor nok til å møte etterspørselen. Dreyer påpeker at det er viktig at Oslo og de omliggende kommunene har boligbygging øverst på dagsorden. Det er behov for regulering av vesentlig større tomtearealer og fortgang i reguleringsprosessene for å få økt tilbudssiden gjennom økt boligbygging

Siste 12 månedene

I Oslo har prisen steget med hele 12,8 prosent siste 12 måneder og 45,6 siste 5 år. For leiligheter isolert var gjennomsnittsprisen i Oslo i mai 62.100 kroner pr kvadratmeter noe som betyr at prisene har steget det siste året med 13,0 prosent. Landsgjennomsnittet for leiligheter viser en økning på 8,3 prosent siste året.

Det tok i gjennomsnitt 32 dager å selge en bolig i mai mot 30 dager i mai 2015. Av de største byene var det kortest salgstid i Oslo og Drammen der det i gjennomsnitt tok henholdsvis 14 og 15 dager å selge en bolig. Lengst tid tok det i Stavanger og Kristiansand med henholdsvis 86 og 50 dager.
Ta kontakt med Helene Molle om du trenger hjelp med din bolig.
helene molle
Kilder: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.