Boligprisene har aldri vært høyere

Boligprisene utviklet seg sterkt i Oslo i juli med 1,8 prosent, den sterkeste juli-måned siden målingen startet i 2003. Aldri før har prisene økt så mye i juli.

“Boligprisutviklingen i juli er sterk, men ikke uventet. I år har det vært et jevnt lavt nivå med boliger for salg og ikke siden 2012 har det vært like få boliger for salg i juli. Underskuddet av boliger gjennom året preger årets julimarkedet sterkt” sier Eiendomsfullmektig i Schala & Partners, Eskil Næss Hagen.
Sterkest prisutvikling de siste 12 månedene har Oslo og Hamar hatt med en vekst på henholdsvis 15,2 og 12,3 prosent. Dette viser ferske tall fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Boligstatistikk JULI_01.pdf

Endring i prisutvikling. Prosentvis endring siste måned og siste 12 måneder. Kilde: Eiendom Norge.

Færre boliger til salg

Det ble solgt 3.642 bruktboliger i juli, noe som var 11,0 prosent færre enn i juli 2015 og det laveste på 10 år i juli. Så langt i år er det solgt 5,8 prosent færre boliger enn på samme tid i 2015. Salgsvolumet i år er likevel høyere enn i de foregående åtte årene. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Dreyer forklarer dette delvis med at det har vært færre boliger til salgs og at det i tillegg er få boliger i markedet, spesielt i Oslo og på sentrale Østlandet. Ved utgangen av juli var det for eksempel bare 600 boliger til salgs i Oslo.

Kjøperen i Oslo, til tross få boliger for salg, er selektive og tendensen har vært at mange samler seg  rundt et fåtall boliger. Dette er helt utlignet nå i juli og vi opplevde at det var en stor tilstrømning av kjøpere til alle typer boliger, uavhengig om de hadde en x-faktor eller ikke, sier Næss Hagen.

Det tok i gjennomsnitt 51 dager å selge en bolig i juli, opp fra 47 dager i juli 2015, men også her er det regionale forskjeller. I Oslo tok det 20 dager, ned fra 21 dager i fjor. “Omsetningshastigheten for vårt kontor var på 12 dager, vi selger primært 1-4 rom i indre Oslo hvor normalen er en visningshelg før salg. Andre boligtyper, mindre sentral beliggenhet og “selg selv” tjenester er bidragsytende til å dra opp snittet.” forteller Næss Hagen.

Tradisjonelt har årets totale prisvekst skjedd før sommerferien. Mine forventinger er en fortsatt skjevhet mellom tilbud- og etterspørsel og en fortsatt prisvekst ut året, sier Næss Hagen.

omsetningstid

Omsetningstid i byer og fylker. Antall dager. Kilde: Eiendom Norge.

Landsbasis

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,0 prosent fra forrige måned. Prisveksten i juli er på landsbasis den sterkeste siden juli i 2009. Boligprisene er nå 8,8 prosent høyere enn for 12 måneder siden.
- Partners eskil næss hagen
Hvis du har spørsmål om boligmarkedet i Oslo eller ønsker boligråd må du gjerne kontakte oss i Schala & Partners som innehar solid faglig kompetanse, høy servicegrad og mange års erfaring med eiendomsmegling!
Kilde: Eiendom Norge