BOLIGPRISENE FORTSETTE Å STIGE

Eiendom Norges boligprisstatistikk for september viser at boligprisene, justert for sesongvariasjoner, har økt med 0,9 prosent på landsbasis.

Den største økningen kommer ikke uventet i hovedstaden, der prisene i september har steget med 1,3 prosent, og totalt 18,5 prosent de siste 12 månedene.
tabell-1
I de populære bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka har prisene økt med henholdvis 20,0 og 20,4 prosent. Samtidig har prisene i mindre sentrumsnære bydeler som Østensjø og Grorud steget tilsvarende kraftig med henholdsvis 20,2 og 19,9 prosent.
På landsbasis tok det i gjennomsnitt 34 dager å selge en bolig i september, mens det i tilsvarende periode i 2015 tok 31 dager. Lavest salgstid var det i Oslo og Drammen der det i gjennomsnitt tok henholdsvis 13 og 18 dager å selge en bolig.
tabell-2

Hovedpunkt for Oslo:

  • Prisoppgang på 1,3 prosent
  • 12 måneders veksten er ved utgangen av september på 18,5 prosent
  • Tar i gjennomsnitt 13 dager å selge en bolig

Slik ser september-statistikken ut for utvalgte storbyer:

  • Bergen: -0,9 prosent
  • Trondheim: -0,3 prosent
  • Stavanger: -1, 2 prosent

 
Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.
Ta kontakt med et våre kontorer om du har spørsmål om boligmarkedet i Oslo eller om boligen din:
Sagene, Carl Berner, Grünerløkka, Torshov