MEGET STERK PRISVEKST I OKTOBER

Boligprisene steg med 1,8 prosent i Oslo i oktober 2016.  På landsbasis steg de med 0,6 prosent,  korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 1,4 prosent fra forrige måned. Boligprisene er nå 12,0 prosent høyere enn for ett år siden.

Den sterkeste prisutviklingen av byene hadde Oslo og Drammen med en oppgang henholdsvis på 1,8 og 1,2 prosent. Forskjellene i det norske boligmarkedet forsterker seg ytterligere i oktober. I nesten hele Østlandsområdet er 12 måneders veksten tosifret. Den sterkest 12 måneders veksten i oktober var det igjen Oslo og Drammen som hadde. Her gikk boligprisene opp med 21,7 prosent i Oslo ig 15,8 prosent i Drammen.
tabell-2
Det ble solgt 7.734 bruktboliger i oktober. Det er en nedgang på 4,3 prosent sammenlignet med oktober 2015. Hittil i år er det solgt 76.092 boliger, noe som er 3,4 prosent færre enn i samme periode i 2015. Ved utgangen av måneden var det 12.130 boliger til salgs, noe som er 14,9 prosent færre enn for ett år siden.
arlig-utvikling
I Oslo og Drammen tok det i gjennomsnitt 13 dager å selge en bolig i oktober. Generelt i landet tok det i gjennomsnitt 34 dager å selge en bolig, det er tilsvarende salgstid som i samme periode i 2015.  Av de større byene, tok det lengst tid i Stavanger og Kristiansand med henholdsvis 79 og 66 dager.

Hovedtrekk boligprisene i Oslo:

  • 1,8 prosent prisoppgang i oktober 2016
  • 12 månedersvekst på 21,7 prosent
  • Gjennomsnitt 13 dager å selge en bolig
  • Oslo og Drammen har sterkest prisutvikling i Norge

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.