HISTORISK STERK BOLIGPRISVEKST I 2016

– Fylkesboligprisstatistikken for 4. kvartal 2016 viser at det er ikke bare Oslo og Akershus som har opplevd sterk boligprisvekst i 2016, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge.
Eiendom Norges slipper i dag Fylkesboligprisstatistikken for fjerde kvartal 2016 og 2016 under ett.
– Det er ikke bare Oslo og Akershus som har opplevd sterk boligprisvekst i 2016. Også en rekke byer og kommuner i Norge har opplevd sterk vekst gjennom året, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge.
I Oslo fikk 11 av 15 bydeler en boligprisveksten på over 20 prosent i 2016, og i Akershus fikk alle kommuner en årsvekst på over 10 prosent og mange kommuner mer enn 15 prosent vekst i prisene. Sterkest vekst av kommunene i Akershus hadde Ås med 19,3 prosent, Bærum med 17,1 prosent og Ski med 16,9 prosent.
– I en rekke kommuner og byer i randsonen på Østlandet har boligprisene også vokst sterkt i 2016. Ekempelvis: På Ringerike vokste boligprisene med 20 prosent i 2016. På Gjøvik med 18,8 prosent, og Hamar og Kongsvinger med 13,8 prosent og Horten 12,4 prosent, sier Lundesgaard.
Det har vært også sterk årsvekst i sentrale områder i Nordland og Troms, samt Alta i Finnmark. Sistnevnte topper kommunene i de nordligste fylkene med en årsvekst på 14,8 prosent. Både i Østfold, Vestfold, Grenlandsområdet i Telemark, Oppland og Hedmark er det mange kommuner og byer med årsvekst på mer enn 10 prosent.
– Generelt har prisveksten vært svakere på Vestlandet og Sørlandet, men også her finnes det unntak fra den svakere trenden sammenlignet med landet under ett. Os kommune utenfor Bergen endte på en årsvekst på 9,3 prosent, mot Bergen på 5,6 prosent og Haugesund fikk en oppgang på 6,9 prosent mot en nedgang i Stavanger på 2,1 prosent, avslutter Lundesgaard.
De ti sterkeste boligmarkedene i 2016 utenom Oslo og Akershus var:
Ringerike: 20 prosent
Gjøvik: 18,8
Førde: 17, 9 prosent
Drammen: 16,7 prosent
Askim: 16,9 prosent
Jevnaker: 15, 9 prosent
Vestre Toten: 15,5 prosent
Eidsberg: 15,1
Alta: 14,8 prosent
Lier : 14,3 prosent.
 
Kilde: Eiendom Norge