ER DU KLAR OVER DITT ANSVAR SOM BOLIGSELGER?

Er du klar over ditt ansvar som boligselger? Vi gir deg de viktigste opplysningene du som selger må informere kjøper om.

Du som selger, selger boligen “slik den er”, men ifølge avhendingsloven er det en del bestemmelser du som selger har ansvaret for å opplyse om ved salget. Feil og mangler som ikke er gjort rede for kan ende med eventuelle prisavslag, erstatningskrav eller opphevet kjøp fra kjøpers side. Så hva er det som er viktig for deg som selger å tenke på?
Du har det fulle ansvaret. Selv om du bruker en megler og en takstmann har du ansvaret for korrekte opplysninger om boligen. I  avhendingsloven §3-7 til §3-10 er lovverket som gjelder ang. eierskifte av bolig.
Opplysningene. Du som selger er pliktig til å gi opplysninger om eventuelle omstendigheter ved boligen du kjenner til, burde kjenne til eller omstendigheter som kjøper vil få økonomisk tap ved, ifølge loven. Dette kan være for eksempel være omstendigheter som ekstrakostnader ved utskiftninger av vinduer, bad, elektrisk anlegg i sameiet/borettslaget som er avklart og bestemt. Dette handler om opplysninger som kan gi kjøper et økonomisk tap og som hadde hatt en innvirkning på kjøpers kjøpsinteresse.
Om du som selger gir uriktige opplysninger er det §3-8 som trer i kraft. Her står det rett og slett at det du sier er riktig. Om du prøver å pynte på feil eller mangler vil det ha konsekvenser. Det er heller ikke lurt å glemme å gi opplysninger om boligen. Dette kan i følge §3-8 gi konsekvenser i ettertid for deg som selger. 
Men husk at du kan stå til ansvar selv om du har gitt alle de riktige opplysningene. Ifølge §3-9 2.ledd. Er du ansvarlig i de neste fem årene etter salget, for vesentlige sjulte feil. Dette er mye av grunnen til at vi meglere anbefaler deg som selger og kjøper å tegne en eierskifteforsikring. Med det er du forsikret ved en eventuell skjult feil ved den tidligere boligen.  
Kilde: NEF.no – som også gir deg rådgivning om du du er usikker på bolighandelen. NEF sin rådgiver kan du ringe på 4000 01 02 eller  sende inn ditt spørsmål via NEF.no