UNDERSØK UTENFOR BOLIGENS FIRE VEGGER

Det er mange faktorer man bør vurdere i nærområdet før budgivning; som avstand til offentlig kommunikasjon, nærmeste butikk, barnehage/skole og annet som kan være attraktivt for deg å ha i nærområdet. Men vel så viktig er de tingene som ikke nødvendigvis står uthevet i boligannonsen.


 

Selgers plikt

Selger har plikt til å opplyse om mangler/feil/annet som påvirker boligens verdi – noe som ikke kun gjelder for selve boenheten, men også for omstendigheter som knytter seg til eiendommen. Eksempler på dette kan være planer om utbygging i bakgården, kranglete naboer, trafikkstøy eller seksualforbrytere i nærheten. Generelt handler det om forhold selger kjenner til som kan påvirke bomiljøet.
Mange boligkjøp ender i konflikt, nettopp fordi kjøper føler seg lurt når hun/han oppdager mangler/feil på boligen eller faktorer som spiller inn på boligmiljøet. I mange tilfeller hvor selger ikke har opplyst om vesentlige informasjon skyldes det ofte på at de ikke kjente til omstendighetene eller at de ikke visste at de var opplysningspliktige.
 

Hvilke rettigheter har man? 

Loven har bestemmelser om hva selger (og representanter; som eiendomsmegler og takstmann) må opplyse kjøper om, og hva kjøper må finne seg i av negative forhold ved boligen. Bestemmelsene gjelder opplysninger som gis i annonser, prospekt, markedsføring av boligen, samt opplysninger i forbindelse med budgivning og kontraktsinngåelse.
Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, kan kjøper i mange tilfeller kreve retting av feil og mangler, krav om prisavslag, krav om erstatning, eller til og med krav om heving av kjøpet.
Ofte er det både en dyr affære og dårlige odds for kjøper når det går til en rettsak – så det beste er å selv gjøre undersøkelser på forhånd og da eventuelt inngå en rettferdig avtale for begge parter i utgangspunktet.
 

Hva bør du undersøke utenfor boligens fire vegger?

  • Det er viktig å være oppmerksom på potensielle endringer i området. Hvis du er på visning på en leilighet hvor det f.eks. er en parkeringsplass eller et lite, gammelt bygg i bakgården kan du som regel regne med at du får en byggeplass der i løpet av få måneder/år. Med tomteprisene i Oslo er det lite som får stå urørt.
    Selger er pliktig til å informere om endelige offentlige planer, men det kan være lurt å undersøke på egenhånd og se etter planlagte prosjekter som ikke er endelig vedtatte. Dette kan du enkelt finne på sidene til plan og bygningsetaten.
  • Hør gjerne med en nabo eller to om forholdene i området. Det kan være lurt å spørre flere enn én (i tilfellet de selv er den høylytte, vanskelige naboen). Naboer har ikke noe å tape på å gi deg riktig informasjon om det f.eks. skulle være dårlige naboforhold, veldig lytt mellom leilighetene, eller andre situasjoner de kan kjenne til.

 
Ta gjerne kontakt med en av meglerne i Schala & Partners for å få informasjon om områder hvor du er på utkikk etter bolig. Ved å få informasjon om gjennomsnittlig kvadratmeterpris og annen nyttig informasjon om området, stiller du bedre forberedt til visninger – hvor du har mye annet å undersøke og vurdere.