BOLIGPRISSTATISTIKK FOR AUGUST 2017

Tirsdag la Eiendom Norge frem boligprisstatistikken for august-måned. I Oslo gikk prisene ned 0,3 % i august. 

Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viser at boligprisene steg 1,2 prosent i august 2017. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,4 prosent. I Oslo gikk prisene ned 0,3 % i august.

– Boligprisene utviklet seg i august svakere enn normalt, og denne trenden er gjennomgående for hele landet. Til tross for dette er det solgt mange boliger i løpet av måneden, noe som vitner om et marked i balanse. I lys av den rekordsterke veksten i boligprisene i store deler av Norge i 2016 er det naturlig med en korreksjon som den vi har vært vitne til de siste månedene. Den historiske erfaringen er at boligprisene svinger og til dels også sterkt i perioder, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.
Årsveksten på landsbasis er 3,1 prosent. Det vil si at boligprisene nå er 3,1 prosent høyere enn i august 2016.

 
Stor aktivitet 
I august ble det solgt 8.631 boliger, noe som er 0,8 prosent færre enn i tilsvarende måned i fjor. Hittil i 2017 er det solgt 59.051 boliger, noe som er 0,2 prosent færre enn i 2016.
– Salgsvolumet både i august og så langt i 2017 er på nivå med 2016. Unntaket er i Oslo og Bergen hvor det er solgt 9,0 og 6,5 prosent færre boliger i august sammenlignet med 2016. For Oslos del må dette sees i sammenheng med juli-måned, da det ble solgt betraktelig flere boliger enn i juli 2016, sier Dreyer.
I august ble det lagt ut 11.657 boliger til salgs i Norge, noe som er 13,2 prosent flere enn i samme måned i fjor.
Svakere prisutvikling
Det sterkeste prisutviklingen i august hadde Drammen med en oppgang på 1,0 prosent. Svakest prisutvikling hadde Kristiansand og Sandnes med nedgang på 0,6 prosent.
Det tok i gjennomsnitt 39 dager å selge en bolig i august 2017, noe som er to dager mer enn i august 2016. Raskest salgstid hadde Drammen med 15 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand med 57 dager. I Oslo tok det i gjennomsnitt 27 dager å få solgt en bolig.
– Den nye boliglånsforskriften som trådde i kraft fra 1. januar 2017 har fått effekt på boligprisene og det meldes om at særlig begrensningen om å ikke låne mer enn fem ganger inntekt rammer mange husholdninger og særlig førstegangskjøpere. Det var etter fjorårets sterke vekst i boligprisene og dermed husholdningens gjeld, nødvendig med regulatoriske grep. Men det er viktig at myndighetene følger utviklingen i boligmarkedet tett, og at den midlertidige forskriften ikke blir praktisert for rigid. Dette spesielt med tanke på unges mulighet til å ta del i velferdsgode nummer en i det norske samfunnet, nemlig egen bolig. Et stabilt boligmarked er avhengig et fleksibelt kredittmarked, avslutter Dreyer.
 

HOVEDPUNKTENE FOR OSLO I AUGUST 2017:

  • Boligprisene hadde en nedgang på 0,3 % i august
  • Gjennomsnittlig kvadratmeterpris er kr. 70 212
  • Gjennomsnittlig totalpris for boliger i Oslo er kr. 4 686 636
  • I august var omsetningstiden for Oslo 27 dager.