FELLESGJELD I BORETTSLAG

Har du funnet drømmeleiligheten i et borettslag? Da må du se nøye på fellesgjelden, her kan det ligge store utgifter fremover.


Borettslagsboliger kjennetegnes ved at byggingen av boligene delvis finansieres ved at borettslaget tar opp et felleslån.
Som andelseier i borettslag er du indirekte ansvarlig for borettslagets fellesgjeld. Endringer i lånerenter og nedbetalingsvilkår for fellesgjelden vil dermed påvirke de løpende månedlige kostnadene for eier av en borettslagsbolig med høy fellesgjeld. Det er derfor viktig å ta høyde for en eventuell renteøkning på felleslånet, i tillegg til sitt vanlige lån.
Det viktigste er å sjekke om borettslaget har god økonomi og om de er med i en sikringsordning. I utgangspunktet må du derfor være med på å betale dersom noen av de andre eierne i borettslaget ikke greier å betjene sin andel av fellesgjelden.

Individuell nedbetaling av fellesgjeld

Du bør undersøke om borettslaget har individuell nedbetaling av lånet, en såkalt IN-ordning. Dersom du har økonomisk mulighet til det kan du nedbetale din andel av fellesgjelden, og da vil som regel månedlige felleskostnader reduseres.
Det du likevel bør være obs på er at dersom borettslaget du bor i går konkurs kan det du har betalt inn til nedbetaling av din andel av felleslånet gå tapt. Du bør derfor sette deg godt inn i hvilke regler som gjelder og lagets økonomi før dette gjøres.

Sjekke planene for de neste årene

Det er også lurt å sjekke om det er planlagt store vedlikeholdsarbeider de nærmeste årene. Særlig for litt eldre borettslagsboliger kan dette være aktuelt. I mange tilfeller vil arbeidet finansieres med låneopptak, noe som igjen vil få betydning for andelen fellesgjeld og størrelsen på felleskostnadene. Dette kan du sjekke ved å kontakte forretningsfører eller styret i borettslaget, eller du kan sjekke utskrift.
Kilde: NEF