SAMSVARSERKLÆRING FRA ELEKTRIKER

Det er flere viktige punkter når du skal selge boligen din. En av de viktigste punktene er å huske at du er pliktig til å ha en samsvarserklæring fra elektriker, om du har oppgradert det elektriske anlegget. Men hva innebærer dette?


Det er ikke alle som er klar over de lovpålagte pliktene om samsvarserklæring med relevant elsikkerhetsdokumentasjon når du selger og kjøper bolig. Dette er noe som ofte kan skape konflikt i ettertid.

Så hva er en samsvarserklæring?

En samsvarserklæring er en garanti for at de elektriske installasjonene i boligen er gjort korrekt i henhold til gitte regler.
– Hvis du har fått utført elektrisk arbeid på boligen din etter 1999, plikter du å ha en samsvarserklæring der den ansvarlige for jobben bekrefter hva som er gjort og går god for at alt er utført i tråd med forskriftene, sier Bjørn Sørensen, fagsjef for elsikkerhet i Nelfo.no
Denne dokumentasjonen skal følge boligen så lenge det ikke har blitt gjort ytterligere endringer. Dokumentasjonen skal følge boligen i hele levetiden til el-anlegget. Ved eiendomsoverdragelser skal dokumentasjonen overlates til ny eier.

Hva må du tenke på?

Du har intet bevis på at jobben er gjort om du ikke har mottatt en samsvarserklæring når oppgraderinger er utført i det elektriske anlegget. Når du selger boligen er det ditt ansvar å legge frem denne dokumentasjonen for kjøper. Om kjøper oppdager feil i el-anlegget etter overtagelsen og du ikke har overlevert samsvarserklæringen med relevant elsikkerhetsdokumentasjon vil det kunne oppstå en twist.
Dette er noe du må huske selv for det er ikke sikkert din eiendomsmegler minner deg på dette.
Husk at det kan være vanskelig å få et utenforstående el-firma til å utstede en samsvarserklæring basert på noe noen andre har installert.
 
Tips
For å samle alle servicehefter for din bolig kan du for eksempel bruke boligmappa.no. Her kan dokumentasjon publiseres direkte fra den kvalifiserte håndverkeren. Dette gir deg og din bolig en ekstra trygghet og verdi.
 
Kilder: bolig360.no Nelfo.no