FEIL ELLER MANGLER VED 1 AV 3 BOLIGKJØP

Det oppstår ofte konflikter ved kjøp og salg av bolig. Hele 35% opplever feil eller mangler på kjøpt bolig, som de ikke har blitt informert om ved visning eller i tilstandsrapport. I følge en undersøkelse gjort for huseiernes landsforbund, var de som fant betydelige feil mest misfornøyd med takstmann, eiendomsmegler og tilstandsrapporten.
I dag selges nesten alle boliger «som den er», og for å regnes som mangelfull må den være i vesentlig dårligere stand enn hva som kan antas utifra de oppgitte opplysningene. Hva som regnes som vesentlige mangler vurderes etter blant annet kostnad i forhold til kjøpssum og alder på bolig.
forbrukeradvokaten.no har de satt opp en mal for hva som burde gjøres ved forskjellige størrelser på feil eller mangler:

  • Under 10.000 kr: Skriftlig klage til selger. Om dere ikke blir enige, bør du neppe gå videre med saken, med mindre dette er blitt så prinsipielt at du er villig til å ta risikoen.
  • 10-20.000 kr: Her kan du ta saken uten advokathjelp til for­liksrådet – som kan avsi en bindende dom hvis saken er enkel. Om du har tegnet eierskifteforsikring, kan du ta saken til Forsikringsklagenemnda. Har du en klar sak kan du vurdere å bruke advokat, men her kan vinninga fort gå opp i spinninga.
  • 20.-50.000 kr: Vurder advokathjelp. Om nødvendig send saken til forliksrådet eller Finansklagenemnda. Ender det med rettssak bør du vurdere risikoen og utgiftene.
  • Fra 50.- 100.000 kr: Hvis du har en rimelig god sak, bør du gå til advokat. En rettssak kan være aktuelt uten at omkost­ningene spiser opp tviste­beløpet, men det er alltid en risiko. Oftest vil en domstol komme til at hver av partene dekker sine omkostninger. Taper man helt, risikerer man imidlertid å måtte dekke motpartens omkostninger.

For å unngå å utrivelige overraskelser ved ny bolig er det anbefalt å gjøre en grundig sjekk på visning. Se listen over hva du bør se etter.
Hva gjøres for å bedre kjøpsprosessen? 
Forbrukertilsynet er opptatt av at forbrukerne skal få enkel tilgang til all vesentlig informasjon de trenger om boligen, og har bolighandelen som et av sine viktigste satsingsområder i 2018.
Eiendom Norge har vedtatt at innen 1. mars 2018 skal salgsoppgaven være tilgjengelig når markedsføringen av boligen begynner – noe som gir forbrukeren bedre tid til å lese seg opp på alt om boligen før visning.
Huseiernes Landsforbund, Forbrukerrådet, Nito Takst og Norges Takseringsforbund samarbeider for å sikre forbrukerne en tryggere bolighandel. De har kommet med en rekke forslag til endringer, som kan gi redusert ansvar for kjøper og selger, bedre tilstandsrapporter, flinkere takstmenn, mer ansvar på de profesjonelle aktørene og knapt behov for dyre «eierskifteforsikringer.»
 
Kilder: Huseiernes landsforbund