PRISOPPGANG I BOLIGMARKEDET

Boligprisene i Norge steg med 0,5% i mars 2018 (0,2% korrigert for sesongvariasjoner) I Oslo steg prisene med 1,7%. 


– Prisutviklingen i mars bekrefter utviklingen vi har sett så langt i 2018 om at boligprisfallet som preget markedet gjennom 2017 har stoppet opp i store deler av landet. Prisveksten hittil i år er moderat med unntak av i hovedstaden der første kvartal har resultert i en sterk prisoppgang, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

HOVEDPUNKTENE FOR OSLO MARS 2018:

  • Boligprisene steg med 1,7%
  • Gjennomsnittlig kvadratmeterpris: 67 984
  • Gjennomsnittlig totalpris: 4 776 567
  • Endring siste år: – 6,6%

Lavere aktivitet

I mars ble det solgt 6.632 boliger i Norge, noe som er 18,1 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2017. Samme måned ble det lagt ut 7.731 boliger for salg i Norge, noe som er 20,7 prosent færre enn i samme måned i fjor.
– Til tross for en tidlig påske har det blitt solgt mange boliger i mars, og tilbudssiden fortsetter også å falle i mars, noe som er normalt inn mot påsken. Mange venter med å legge ut boligen sin for salg til etter påske, og vi forventer at antall boliger til salgs vil øke de neste månedene. Til tross for dette er tilbudssiden i flere av de store byene lavere enn for få måneder siden, og det gjelder særlig i Oslo, sier Dreyer.

Regional prisutvikling

Av byene hadde Oslo sterkest oppgang med 1,7 prosent. Svakest utvikling hadde Kristiansand med en nedgang på 1,1 prosent. Mange områder i Norge har fortsatt en negativ 12 måneders vekst. Svakest 12 måneders vekst har Oslo med en nedgang på 6,6 prosent, mens Hamar har den sterkeste utviklingen med en oppgang på 5,6 prosent.

Prisutvikling for utvalgte byer. Endring siste måned med gjennomsnitt av de fem siste årene.


 
Boligprisstatistikk gis ut av Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.no