OVERTAKELSE I NYBYGG

Gamle bygg kan by på mange problemer, så å kjøpe helt nytt kan være utrolig deilig. Enkelte utbyggere er dessverre mindre seriøse enn andre – og det er derfor viktig å forberede seg godt, og ikke la boligdrømmen bli et mareritt.

Overtakelsesprotokoll

Når du kjøper en splitter ny bolig, må du undersøke den grundig før du overtar. Ved overtakelse skal selger og kjøper møtes på eiendommen, og gå gjennom alle punktene ved kjøpsavtalen. Her vil ofte megler føre en skriftlig protokoll. Denne protokollen skal inneholde: dato, navn på de som er til stede og eventuelle feil på boligen. Det skal også inkluderes frister for når feilene skal være rettes, og beløp kjøperen kan holde tilbake dersom dette ikke skjer. Ved kjøp i et nybygg skal en overtakelsesprotokoll føres i henhold med bustadoppføringslova.
Du kan lese mer om bustadoppføringslova her.

Juridisk skille

Ved overtakelse aksepterer du boligen, og dermed overtar du risikoen for bygget. Derfor burde du ikke overta dersom det er vesentlige feil og mangler ved boligen. Reklamasjonsfristen vil begynne å løpe og entreprenøren har krav på sluttoppgjør. Men ofte kan feil og mangler vise seg kun etter overtakelse.

Reklamasjon

Reklamasjonsretten gir deg muligheten til å klage på feil eller mangler som eksisterte på kjøpstidspunktet, og kreve utbedring, omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet. Dette gjør du ved å gjøre selgeren oppmerksom på at du ikke har fått varen levert i henhold til avtale. Selgeren er pliktig til å undersøke saken og eventuelt utbedre gjenstanden. Reklamasjonsfristen er den tidsfristen du har til å klage på varen eller tjenesten, og er normalt inntil to eller fem år. Det er viktig å reklamere i god tid dersom du skulle finne feil eller mangler etter du har overtatt boligen. Reklamasjon bør gjøres skriftlig, slik at du kan dokumentere klagen i ettertid.

Krav ved feil

Det er flere muligheter for å få ordnet eller kompensert for feil. Entreprenøren har krav på å rette på feil og mangler, men dette må skje innen rimelig tid – og helst før innflytting. Dersom dette ikke skulle skje, kan man foreslå prisavslag eller holde tilbake penger tilsvarende kostnaden av å rette feilen. Du kan kreve kjøpet hevet dersom entreprenøren har vesentlig misligholdt avtalen. Dersom du har hatt et økonomisk tap som følge av dette kan du også kreve erstatning.

Etter overtakelse

Du kan kreve at entreprenøren kommer på en ettårsbefaring etter du har overtatt boligen. Slik får du kommentert på feil som du har funnet i løpet av det siste året. Dersom du skulle finne feil og mangler må du melde fra om mangelen så fort du kan. Bustadoppføringslova gir deg en garanti på fem år.

Få tinglyst skjøte

Det er veldig viktig at du som kjøper får tinglyst skjøte. Dette betyr at du får et dokument der det står at eiendommen er overført til deg. Dette gir beskyttelse dersom noen andre skulle påstå at du ikke er eier.
 
Kilder: Eiendomsmegler.no, HusogBolig, Smartepenger, Bustadoppforingslova.no