DETTE MÅ DU VITE NÅR DU SKAL INN PÅ BOLIGMARKEDET

Det er ikke lett for unge boligkjøpere å komme seg inn på boligmarkedet, men det er ikke umulig.

Lån og egenkapital

Boliglånsforskriften bestemmer at du må ha 15 prosent egenkapital og at din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger inntekten. Det betyr at dersom leiligheten du sikter etter koster kr 3.000.000,- må du selv ut med kr 450.000,-. Dette er kan være svært vanskelig for de som vil komme seg inn på boligmarkedet, da de muligens har betalingsevnen men får ikke lånet de trenger for å kunne kjøpe – enten på grunn av manglende egenkapital eller studiegjeld.
Det beste man kan gjøre for å spare opp til egenkapital er å spare over tid. Det er viktig å begynne å sette opp et budsjett over utgiftene sine. Mange vil kunne spare mye bare på å se på hvor pengene faktisk brukes og vurdere hva de faktisk trenger og hva som kan velges bort. Dette kan også virke motiverende når man se hvor mye man faktisk kan spare. Automatiske trekk til en BSU-konto er veldig nyttig og gir veldig gode rentebetingelser. Får du spart 25 000,- på BSU-kontoen før året er omme vil du få 5000,- igjen i skattefradrag. Dersom BSU-ordningen ikke er noe for deg kan du vurdere å sette inn pengene i et sikkert fond. Da kan du spare trygt og samtidig få veksten fra fondet.
Les mer om BSU-ordningen

Hjelp fra familie

Det er mange som har foreldre som har mulighet til å være kausjonister. Det vil si at de stiller med eiendommen sin som sikkerhet for lånet. Dette betyr at banken har en sikkerhet dersom du ikke betaler lånet ditt, og kan kreve inn verdiene som er satt som sikkerhet. Banker stiller ofte krav om kausjon eller medlåntaker når unge mennesker og personer med usikker økonomi søker om lån.

Kjøp sammen

Dersom du velger å kjøpe en leilighet sammen med noen vil dette bety at dere deler på egenkapitalen og det vil være rimeligere for dere begge. Men det er viktig da å sette opp en samboerkontrakt som legger tilrette hvordan eiendommen fordeles ved salg. Et felles boligkjøp med noen andre vil si at man juridisk sett kun eier en andel av leiligheten, men råder over den i fellesskap.
Les mer om å kjøpe med venner

Startlån

Dersom du ikke har foreldre til å hjelpe eller noen å kjøpe sammen med og sliter med å få lån, kan startlån være noe for deg. Et startlån fra kommunen kan være på hele kjøpesummen. Med forutsetninger om at du kan betale renter og avdrag og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold.
Les mer om startlån i oslo kommune her

Felleskostnader kommer i tillegg

Det er viktig å se på hvor høye fellesutgiftene er på leiligheten du skal kjøpe. Felleskostnader dekker f.eks trappevask, vedlikehold, internett og oppussing. Disse kostnadene kommer da i tillegg til lånet og det er viktig at du er i stand til å klare å betale begge disse. Derfor er det også viktig å se nøye gjennom prospektet og spørre megleren før kjøp om det planlegges utbedringer som kan påvirke felleskostnadene.
Ta en titt på Schala & partners for å se hvilke leiligheter til salgs som kan være aktuelle for deg. Lykke til med boligjakten!
Kilder: Yablogg & Boligmani