E-TAKST

Hva er E-takst?

E-takst er bransjestandarden for meglers verdivurdering av bolig. Dette ble innført i 2016 og tidligere var kravene til verdivurdering mindre strenge. Formålet med e-takst er å gi et sikrere verdianslag av boligen. Vurderingen er basert på befaring, opplysninger og dokumentasjon om eiendommen. I tillegg blir det tatt hensyn til prisnivået for boliger av samme standard i nærområdet. I dag er e-takst den gjeldende formen for verdivurdering, og ble utviklet av Eiendomsverdi.

Hva er kravene til E-takst?

E-taksten har et krav til dokumentasjon av meglerens verdivurdering. Dette skal sammenlignes med Eiendomsverdi sin matematiske beregning av verdien av boligen. Denne beregningen skjer på grunnlag av andre salg i nærområdet og generelt prisnivå i området. Dokumentasjonen skal inneholde minst tre bilder av eiendommen, og det må være et bilde av kjøkkenet, badet og fasaden. I tillegg skal eventuelle andre verdivurderinger som har blitt utført i de siste seks månedene være med. Dette er for å avdekke de som “shopper rundt” for å få en høyere verdivurdering.

Ikke det samme som tilstandsrapport.

Nå er det ikke lenger takstmann som skal sette taksten for boligen, men megler. Likevel bruker de fleste som selger bolig en takstmann for å lage en tilstandsrapport på boligen. Tilstandsrapporten sier noe om de tekniske spesifikasjonene på boligen, ikke boligens verdi. Les mer om tilstandsgradene her.

Ikke det samme som verdivurdering

Verdivurderingen forteller hvor mye eiendomsmegleren mener selgeren kan få for boligen, basert på markedet og eiendommen. E-takst benyttes i hovedsak som dokumentasjon overfor en tredjepart. Om du vil refinansiere boligen din, er dette måten banken får tilgang til dokumentasjon på boligens verdi.