HVORDAN VELGE RIKTIG HÅNDVERKER?

Kjøkkenet er slitt og trenger en oppussing. Men hvor starter man jakten på riktig håndverker?

Hvilket firma skal man velge?

Om man ikke har fått en anbefaling fra andre, så kan det være lurt å legge ut oppdraget sitt på f.eks mittanbud.no, FINN oppdrag eller anbudstorget.no. Å innhente anbud er en god måte å få oversikt over både jobben som skal gjøres og markedet av tilbydere. Dette vil da kunne gi deg en pekepinn på hva tjenesten vil koste, hva som må gjøres og hvem som kan tilby slike tjenester. Her ser man også tilbakemeldinger fra tidligere kunder av firmaene.

Sjekk seriøsiteten til firmaet

Det er en rekke offentlige og private registre det er mulig å sjekke forskjellig informasjon om den håndverkeren du skal inngå avtale med.
Brønnøysundregistrene: https://www.brreg.no/
Inneholder informasjon om når selskapet er opprettet, styremedlemmer, signaturrett, regnskapsfører og revisor. I tillegg er det kunngjøringer om endringer i selskapet, godkjente årsregnskap og eventuelle konkursåpninger.
Register for sentral godkjenning: https://sgregister.dibk.no/
At et selskap har  sentral godkjenning innebærer at de innehar kompetanse og erfaring fra fagområdet i tillegg kreves det at de har betalt skatter og avgifter.
Mesterregisteret: http://www.mesterbrev.no/mesterregistreret/
Er et register som inneholder håndverkere som har mesterbrev. For å bli mester må du oppfylle bestemte kvalifikasjonskrav.

Er tiltaket søknadspliktig?

Er tiltaket søknadspliktig, må du velge en håndverker som har sentral godkjenning. Her kan du hente informasjon om bedriften, og du får blant annet vite hvilke områder foretaket er godkjent for. For å få den sentrale godkjenningen må firmaet dokumentere at de driver lovlig.

Kontrakt

Om noe går galt, er det lettere å håndtere konflikten om man har en skriftlig avtale enn en muntlig. I denne avtalen bør man avtale hva som skal gjøres, til hvilken pris og innen frister. Ta også stilling til hvordan tjenesten skal utføres, hva som kreves av orden og opprydding på arbeidsplassen, og hva som skjer ved avtalebrudd fra en av partene.

Unngå forskuddsbetaling og kontanter

Betaler man på forskudd, mister man muligheten til å holde tilbake penger dersom oppdraget utføres mangelfullt eller blir forsinket. Å betale kontant, medfører stor risiko for skatte- og avgiftsunndragelse. Som kjøper av håndverkertjenester kan du bli medansvarlig for skatt og moms som håndverkeren unndrar hvis vederlaget for oppdraget utgjør mer enn 10 000 kroner.
Kilder: Huseierne.no, & nettavisen.no