FRA TOROMS TIL TREROMS?

Vurderer du å flytte kjøkkenet ut i stuen for å få et ekstra soverom? Finn ut hva du må forberede deg på, og om prosjektet vil bli lønnsomt!

Tidligere ville folk flest ha et separat kjøkken, hvor man kunne gjemme unna rot og oppvask ved middagsbesøk, og veldig mange gamle boliger har nettopp denne romløsningen.

Tidene har endret seg, og vi verdsetter i større grad det praktiske og sosiale fremfor en flott fasade – og med kjøkken i stuen har du muligheten til å være sammen med gjestene/familien mens du ferdigstiller maten. Ved å flytte kjøkkenet ut i stuen kan du også få et ekstra soverom, som vil være lønnsomt både dersom du velger å leie det ut, og den dagen du skal selge leiligheten.

Å flytte kjøkkenet ut i stuen kan være en god investering, men det avhenger av flere faktorer, og det er viktig å rådføre seg med en fagperson før man kjøper et objekt eller begynner med endringer.

Røropplegg og ventilasjon 

Du kan spare mye om du slipper å gjøre store endringer på røropplegget. Et nytt kjøkken bør plasseres i nærheten av eksisterende røropplegg, for eksempel på baksiden av det gamle kjøkkenet eller i nærheten av badet. Å koble på vann og avløp fra en annen del av leiligheten kan bli kostbart og komplisert, men kan kanskje lønne seg likevel i et presset boligmarked.

Dersom kjøkkenet skal bygges opp et annet sted i leiligheten må du være obs på at det kan være problematisk å flytte eventuell ventilasjon.

Krav til oppholdsrom

Dersom planen er å selge leiligheten videre som 3-roms istedenfor 2-roms, er det viktig å følge kravene som stilles til oppholdsrom. Blant annet må et soverom ha et vindu som slipper inn tilstrekkelig dagslys og fungerer som rømningsvei.

Godkjenninger

Sjekk om du trenger godkjenning fra sameiet eller borettslaget for å flytte kjøkkenet.
Hvis du bryter et brannskille når du legger nye rør, må du søke om tillatelse.

Hva lønner seg?

Det kan fort koste mer enn du tror å flytte kjøkkenet – så rådfør deg alltid med fagkyndig, som kan vurdere konsekvensene av en ny planløsning, før du begynner med å rive vegger og utstyr. Om du vurderer kjøp av leilighet med tanke på å bygge om, bør du sjekke plantegningen nøye og diskutere med fagperson før visning.

Det er riktignok ikke alltid det lønner seg å gjøre slike endringer. På 1- og 2-roms leiligheter vil det nesten alltid lønne seg å få inn et ekstra soverom, mens det å gjøre om 3-roms til 4-roms som regel ikke vil gi en stor avkastning. Det kan også være lurt på tenke på materialvalg og farger ut ifra om du skal bo der i mange år fremover og vil ha din egne unike stil, eller om boligen er midlertidig og skal gjøres lettere å selge.

 

Kilde: http://www.skikkeligrorlegger.no/