DETTE MÅ DU HA I EGENKAPITAL I 2019

Når man skal kjøpe bolig er det et spørsmål de fleste lurer på – hvor mye må jeg ha i egenkapital for å få lån? Her er regelen for krav til egenkapital i 2019. 

De fleste som kjøper bolig er avhengig av lån. For å få lån er det en forutsetning at man har egenkapital. Egenkapitalen er pengene du selv har, og legger lista for hvor mye lån du har mulighet til å få. 

Regel for egenkapital

Per 2019 er regelen for egenkapital, fastslått av finansdepartementet, at du ikke kan låne mer enn 85 prosent av boligens verdi. Det vil si at du må ha 15% av boligens verdi i egenkapital for å få lån. Drømmer du om en leilighet til feks. 3 mill kroner?  Da er du avhengig av å ha en egenkapital på minst 450 000 kroner. ( 3000 000×15%= 450 000)

Lån uten egenkapital

Ikke alle har mulighet til å legge til side så mye penger at de sitter med en god egenkapital før boligkjøp. Det finnes likevel håp. Boliglånsforskriften, som er utlånsreglene for banker, gir fordeler til de med god betalingsevne og høy inntekt. Det er tillatt for bankene å fravike regelen om egenkapital i maks 10% av utlånene- 8% i Oslo. Men, også her finnes det begrensninger. Du får maks låne fem ganger mer enn brutto inntekt.  Dersom du for eksempel har 500 000 kroner i inntekt, kan du låne opp til 2, 5 millioner kroner. 

Gjeld setter grenser for lånemuligheter

Når inntekten din legges til grunn for lån, er det viktig å merke seg en ting. Alt du sitter på av lån og gjeld fra før skal med i regnestykket som avgjør hvor mye lån du får. Det vil si at det regnes inn ting som studielån, billån, kredittkort og forbrukslån. Dette vil kunne sette grenser for hvor mye lån du kan få, husk derfor å regne med dette når du planlegger en prat med banken.

Renteoppgang

Det gjøres en helhetsvurdering av økonomien din ved en lånesøknad. I følge boliglånsforskriften skal du derfor kunne tåle en renteoppgang på fem prosent. Det betyr at dersom du har store utgifter, kan muligheten for å låne fem ganger egen inntekt minskes.

Dersom du sitter inne med spørsmål om hvordan du bør gå fram før du søker om boliglån, ta gjerne kontakt med oss for tips og råd!