DETTE BØR DU TENKE PÅ FØR DU KJØPER BOLIG MED KJÆRESTEN

Å kjøpe bolig med kjæresten er fristende når forelskelsen blomstrer. Det er enklere å få boliglån når man er to som søker sammen og det kan friste med en enklere vei inn på boligmarkedet. Men, det er også lurt å tenke seg om, så det ikke blir uenigheter i etterkant. Dette bør du tenke på før du kjøper med kjæresten.

Fordeling

Det aller beste er å splitte alt helt likt, altså å eie halvparten av boligen hver og betaler lik andel av lånet. Dette er det ideelle, men det er ikke alltid mulig. Ofte har man ulik egenkapital og inntekt, og ulike muligheter for hvor mye man klarer å betale.  Da er det gjerne naturlig at eierandelen blir ulik, og løsningen kan bli at en for eksempel eier 40 % av boligen og den andre eier 60 %.

Ulik eierandel

Dersom eierandelen er ulik, er det en ting som er viktig å tenke på, nemlig hvordan dere betaler ned på lånet. Dersom man eier ulik andel av boligen, men betaler likt ned på lånet, vil det kunne føles urettferdig dersom det blir slutt, ved at den ene parten har betalt ned på den andres lån. Snakk sammen på forhånd og avklar en rettferdig nedbetaling av lån.

Samboerkontrakt

Det aller viktigste dere gjør, er å skrive en samboerkontrakt. Det kan kanskje høres uromantisk ut, men det er gull verdt å ha en ryddig kontrakt, slik at alt er bestemt på forhånd. Dersom det skulle bli slutt, slipper man byrden av å skulle begynne å diskutere hvordan man fordeler alt og hvem som skal betale hva.

Livsforsikring

Samboere som vil beskytte hverandre bør tegne livsforsikring. Dersom en av dere skulle falle fra, vil man få en utbetaling som gjør at etterlatte kan redusere gjeld og har mulighet til å beholde boligen.

Juridisk rådgivning

Søk gjerne juridisk rådgivning om dere er usikre på hvordan dere fordeler eller skriver samboerkontrakt. Det lønner seg alltid å ha en ordentlig utført kontrakt, så alt er så ryddig som mulig..

Kilder:

https://e24.no/privat/eiendom/samboere-slik-kjoeper-dere-bolig-sammen/20375269

https://www.godtforberedt.no/kjope-bolig-sammen-dette-ma-dere-huske-pa/

Advokatenhjelperdeg.no