DETTE MÅ DU SKATTE VED BOLIGSALG

Lurer du på hva du må skatte ved boligsalg? Her er reglene du må vite om. 

Skattefritt etter 12 måneder

Skattereglene ved boligsalg kan virke innviklet, men er laget slik at de som har eid og bodd i leiligheten de selger i hovedsak skal slippe skatt ved salg.
Regelen sier at dersom du har eid og bodd i boligen din i minst 12 av de siste 24 månedene er gevinsten skattefri.

Må skatte
Reglene er dermed slik at dersom du har bodd i leiligheten din i mindre enn et år før du selger, må du skatte av gevinsten. Dersom du aldri har bodd i leiligheten og driver med utleie, må du uansett skatte ved salg.

Faktisk innflytting

Skattereglene sier at du må “bo” i boligen de siste 12 av 24 månedene før salget. Men hva mener reglene med å “bo”? Det er enkelt å tro at det er tiden mellom innflytting og utflytting. Men det er det ikke helt. Den skattemessige botiden starter ved innflytting. Og her er det faktisk innflytting som gjelder.

Hva gjelder som faktisk innflytting? Flyttemeldingen gir Skatteetaten en indikasjon, men her er det faktisk innflytting som gjelder. Det vil si at hvis du kan sannsynliggjøre at du flyttet inn ved et tidspunkt, er det dette som gjelder. For eksempel en kvittering på TV-eller bredbåndsabonnement kan brukes som bevis på faktisk innflytting.

Botiden slutter ved budaksept

Det er viktig å også være obs på når den skattemessige botiden avsluttes. Botiden gjelder som avsluttet den dagen du aksepterer bud fra kjøper.

Mange tror at botiden stopper ved utflytting og starter dermed salgsprosessen for tidlig. Man kan dermed risikere at budaksept kommer for eksempel 11 måneder etter innflytting. Da har man ikke oppfylt botiden og gevinsten ved salget blir skattepliktig. Botiden slutter den dagen du aksepterte budet fra kjøperen.

Dette må du betale om du må skatte

Dersom salget er skattepliktig er det selve gevinsten du skatter av. Kjøpte du boligen for 3 millioner kroner, og solgte for 3, 3 millioner kroner, blir gevinsten 300 0000 kroner.  For skatteåret 2019 er gevinstskatten på 22 prosent. Da blir skatten 300.000 x 22 prosent = 66.000 kroner. Det er verdt å merke seg at gevinsten kan reduseres med ulike fradrag. Du kan trekke fra meglerhonorar, annonser og dokumentavgift ved kjøp.

Kilder: 

https://www.huseierne.no/nyheter/skatt-pa-salg-av-bolig—slik-er-reglene/

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/salg/