IKKE GLEM VEDLIKEHOLD AV TAKET

Norsk vær og vind kan tære på huset. Dette gjelder også i aller høyeste grad taket. Her kan både mose, frost, snø og trær gjøre skade. Med jevnlig sjekk og vedlikehold, kan du unngå dyre reparasjoner.

Foto: Getty Images

Høsten har så smått meldt sin ankomst, og det er ikke lenge til nattefrosten setter inn. Når nettene blir kalde, kan hus med takstein være utsatt. En årlig sjekk av taket kan spare deg for unødvendige kostnader.

OBS! Før du beveger deg opp på taket, pass på å sikre deg. Du kan for eksempel kjøpe fallsikringsutstyr hos din nærmeste byggevarebutikk. Spør ekspeditøren om råd om hvordan du bør feste utstyret. Sørg også for å ha sklisikre sko/støvler.

Sjekk takstein og tetninger
Ta en runde over taket for å se om noen takstein er skadet. Se også etter frostsprengninger. Mose og algevekst kan fryse og føre til at taksteinen sprekker. Se også etter løse takstein. Hvis disse er løse, kan det være at en av lektene under er skadet. Se også etter rustne spiker.
Du bør også sjekke taket innvendig. Bruk gjerne en fuktmåler. Se også etter soppvekst og fuktflekker. Sjekk ekstra nøye rundt pipeløp og ventilasjonshetter om treverket er misfarget.

Dersom huset ditt står under trær, er også taket spesielt utsatt, da barnåler og blader samler seg på taket og i takrenner, under dekkbord og vindskier. Fuktigheten gjør at dette kan bli en gjørme hvor sopp vokser og råteskader kan oppstå.

Rengjøring av taket
Om du finner mose på taket, er det ikke noen krise. Det er enkelt å fjerne. Har du takstein i tegl eller skifer, kan du bruke en høytrykksspyler. Men pass på å alltid spyle ovenfra og ned – ikke omvendt, da dette kan føre til at du spyler under taksteinen og i verste fall skade takpappen. Har du shingel eller tjærepapp på taket, bør du være mer forsiktig og skrape forsiktig, og ikke bruke høytrykksspyler.

Dersom høytrykksspyler ikke er et alternativ, kan du bruke en rensekost eller liknende for å fjerne mosen. Etter at du har fjernet mosen, kan du behandle taket med for eksempel Felleskjøpets Grønskefjerner Takvask, som gjør at det tar lenger tid til neste gang du må opp og fjerne mose.

Om vinteren
Taket trenger jevnlig tilsyn for å unngå dyre skader. Når vinteren kommer, må man kanskje også vurdere om man må opp og måke. Dersom det kommer mye våt og tung snø på taket, kan dette i verste fall føre til skader på takstolene. En slik skade kan bli svært kostbar. Når du måker, er det greit å la de nederste 10-20 cm snø ligge igjen, slik at ikke snøskuffen skader taket.  

Hvor mye taket tåler kan variere, men er huset bygget mellom 1950 og 1979, bør snøen helst ikke overstige 50 cm. Dersom snøen er våt og tung, bør du begynne å måke ved 40 cm. Nyere bygg – altså de som er bygget etter 1980 tåler mer – 60 cm våt snø. Men det varierer avhengig av hvilken kommune du bor i. Du finner mer informasjon om dette på Direktoratet for byggkvalitet sine sider.

..og når du først er i gang på taket; rens takrenna i samme slengen.

Kilder: Direktoratet for Byggkvalitet, Byggmakker, Felleskjøpet, Zanda