ENKLERE FOR ANDELSEIERE I BORETTSLAG Å LADE HJEMME

25.september la regjeringen frem et forslag som kan gi andelseiere lovfestet rett til å lade elbilen hjemme. – Dette er gode nyheter, både for andelseiere og borettslagsstyrer, sier Steffen Usterud, eiendomsmegler i Schala & Partners avdeling Grünerløkka.

Foto: Shutterstock

Flere borettslagsstyrer opplever at seksjonseieres søknader om ulike oppgraderinger er krevende å ta stilling til. Basert på regjeringens mål om at alle nye kjøretøy skal være nullutslippskjøretøy innen utgangen av 2025 må vi regne med at flere går til anskaffelse av ladbar bil, og derfor også vil få et behov for lading nære hjemmet. -Ved å lovfeste retten til å lade bilen hjemme vil regjeringen gjøre det enklere for styret å ta stilling til denne typen saker, sier Molle.

Lovforslaget åpner opp for at styret i borettslag kan avslå søknader om å sette opp ladepunkt dersom det kan oppgis en saklig grunn. En saklig grunn kan for eksempel innebære at det allerede er vedtatt eller opprettet et ladetilbud i borettslaget. I noen borettslag krever det en oppgradering av strømnettet for å etablere ladepunkt. Denne type kostnader vil vanligvis dekkes  av fellesskapet etter borettslagsloven. Dersom felleskostnadene blir for høye vil det være rom i loven for styret å nekte å sette opp ladepunkt.   

Vurderer ditt borettslag å bytte elektrisk anlegg eller installere elbillader? Les Boligfiks.no sine tips til oppgradering av elektriske anlegg. Les også andre saker om viktigheten av å få en samsvarserklæring fra elektrikeren når arbeidet er utført.

Kilde: Pressemelding fra regjeringen