DET SKAL BLI ENKLERE OG BILLIGERE Å BYGGE TERRASSER OG SMÅ TILBYGG

1. mai trer en forskriftsendring i kraft som vil gjøre at bygging av terrasse og små tilbygg fritas søknadsplikt.

Foto: Shutterstock

Per i dag er tilbygg søknadspliktig dersom fotavtrykker er større enn 15 kvadratmeter eller hvis det skal brukes til varig opphold. Forskriftsendringen vil medføre at man kan bygge tilbygg som skal brukes for varig opphold uten å søke. Begrensningen på 15 kvadratmeter forblir imidlertid den samme. 

De nye reglene for terrasse vil innebære at man kan bygge en terrasse med høyde på inntil 1 meter, med rekkverk, uten å søke. I Regjeringens pressemelding sier Nikolai Astrup (H), kommunal- og moderniseringsminister, at dette vil gjøre livet enklere for privatpersoner så vel som kommuner: – Dette er viktige endringer som fører til mindre byråkrati. Kommunene får frigjort tid, og folk får større frihet til å bygge på egen eiendom.

Tilbygg og terrasse

Tilbygg betegner utvidelse av et eksisterende byggverks grunnflate. Det skal ikke forveksles med påbygg, som brukes om bygningsdeler som plasserer oppå eksisterende byggverk, eller underbygg, at man bygger under eksisterende byggmasse. Et tilbygg kan for eksempel være forlengelse av stue eller to nye soverom.

Terrasse skal for øvrig ikke forveksles med veranda og balkong. Terrasse kjennetegnes ved at man gjerne både har adkomst til hage og til hus, hvilket vil si at terrasse er en planert avsats på tilnærmet bakkenivå. Terrasse er heller ikke overbygd.

Når må man søke?

Med dagens krav må man søke til kommunen om oppføring av tilbygg dersom tilbygget skal brukes til varig opphold, samt dersom tilbygget er større enn og 15 kvadratmeter. Søknadsplikt ved tilbygg større enn 15 kvadratmeter forblir, men etter forskriftsendringen kan man altså bygge et tilbygg på inntil 15 kvadratmeter som skal brukes til varig opphold uten å søke. Selv om tiltaket ikke er søknadspliktig, må man likevel melde fra til kommunen om endringen. 

Husk også at du blir selv ansvarlig for å passe på at tilbygget eller terrassen samsvarer med aktuelt regelverk. Dette gjelder også eventuelle egne regler din kommune måtte ha.