ER DITT TAK BEREDT FOR STORE SNØMENGDER?

Taket er kontinuerlig utsatt for elementene, og står trofast som et skjold mot norske vintre år etter år. Særlig eldre tak trenger imidlertid litt hjelp.

Foto: Shutterstock

Dersom det virker som at varmen siger ut fra taket, er det på tide å etterisolere. Gamle bygg er som regel utilstrekkelig isolert ettersom kravene var ikke fullt så strenge som de er i dag. Fram til 1955 eksisterte det praktisk talt ingen krav til isolering, og det var først på 2000-tallet at man begynte å isolere etter dagens standard. Bor man i et nybygg, er isolering sjeldent noe man bør uroe seg for, men dersom man bor i et eldre bygg, slik mange gjør, kan det være behov for etterisolering.

Mangel på isolering er en stor kilde til varmetap og dermed potensielt høye strømkostnader, og taket spiller en viktig rolle her.

Umiddelbar og langvarig effekt

Uten tilstrekkelig isolering vil inneklima bli ujevnt og potensielt kostbart. I tillegg kan mangelfull isolering føre til fukt- og råteskader som i det lengre løp kan bli dyrt. Isolering er med andre ord et tiltak som har umiddelbar effekt ved at det skaper et behagelig og stabilt inneklima og senker strømkostnadene, men som også har en langvarig effekt i den forstand at det forebygger dyre skader.

Ifølge Byggstart.no kan man spare flere tusen kroner i fyringskostnader om man etterisolerer et hus med lite eller ingen isolasjon. Selv med bygg fra tidlig 90-tallet kan man forvente høye fyringskostnader. Mange velger også å installere andre varmeløsninger når de etterisolerer, som for eksempel lavenergivinduer og nye oppvarmingssystemer. Her er det mulig å få støtte fra Enova om man går for miljøvennlige alternativer.

Enkelt, men effektivt tiltak

Etterisolering er en oppgave som ikke tar spesielt lang tid, og kostnaden er derfor heller ikke så høy. Prisen ligger på rundt 1.200 kr per kvadratmeter. Det er også mulig å gjøre det selv, forutsatt at man har den nødvendige kompetansen. Når man etterisolerer taket, må man passe på ventilasjon, og ha kunnskap om ting som vindsperre, kuldebroer og dampsperre. Luftsirkulasjon er viktig ettersom isolering vil varme opp et kaldt råloft, som kan gjøre loftet fuktig og dermed forårsake fuktskader. Arbeidet er som sagt ikke spesielt dyrt, men dersom det gjøres feil og må rettes opp etter potensielle fuktskader, blir det en del dyrere.

Med mindre man har kompetansen, er det best å overlate arbeidet til fagpersoner. Slik blir det gjort raskt og riktig, og man ender opp med et stabilt inneklima, lavere strømkostnader og et tak som kan fortsette med å beskytte boligen i mange år fremover.